1000 ஸ்தோத்திரங்கள்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமகா இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

S. NoPraisesVerses
501Our Protector2Cor13:12
502Our Mediator1Tim 2:5
503Our BrotherMk 3:35
504Our rising SunLk 1:79
505Our Holy sanctuaryIsa 8:14
506Worthy of gloryRev 5:12
507Crown of gloryIsa 28:5
508Diadem of beautyIsa 28:5
509A Child and SonIsa 9:6
510Gracious and full of compassionPs 111:4
511The desire if every nationHag 2:7
512O God, to you belong all nationsPs 82:8
513The Most High who divided their inheritance of the nationsDeu 32:8
514Heir of all thingsHeb 1:2
515He who upholds all things by the word of His powerHeb 1:3
516He who bore us on eagle's wingsEx 19:4
517He who keeps me as an apple of an eyePs 17:8
518Your right hand shall hold mePs 139:10
519You are my shade at my right handPs 121:5
520The Blessed and only potentate1Tim 6:15
521One who is immortal1Tim 6:16
521The unseen1Tim 6:16
523The Brightness of His gloryHeb 1:3
524The last Adam1Cor15:45
525Father, the vine dresserJn 15:1
526The true vineJn 15:1
527The sower of good seedsMatt 13:37
528He who prunes the branch to bear more fruitsJn 15:2
529Author and Finisher of our faithHeb 12:1
530The BreakerMica 2:13
531The Lord who fights for meEx 14:14
532Consuming fire Heb 12:29
533You are like refiner's fire and like fuller's soapMala 3:2
534The great and awesome GodDeu 7:21
535You are awesome in Your doing toward sons of menPs 66:5
536The shield of my helpDeu 33:29
537Heavenly BreadJn 6:32
538The PotterJer 18:6
539God with no partialityRom 2:11
540A tried, precious cornerstoneIsa 28;16
541A sure foundationIsa 28:16
542You are anointed with oil of gladnessHeb 1:9
543The Ancient daysDan 7:9
544Lord, who is slow to angerNah 1:13
545The express image of God's personHeb 1:3
546Your are of purer eyesHaba 1:13
547Head of the body of ChurchCol 1:18
548The Lord who nourishes and cherishes the ChurchEph 5:29
549Lion of the tribe of JudahRev 5:5
550Man of warEx 15:3
551Mighty in battlePs 24:8
552Mighty in strengthJob 9:4
553The one who crushed satan's headGen 3:15
554Christ the victorJn 16:33
555The Lord who has triumphed gloriouslyEx 15:1
556God who always lead us on triumph in Christ2Cor 2:14
557The great King above all godsPs 95:3
558Lord, You are greater than all godsEx 18:11
559Lord, You are exalted far above all godsPs 97:9
560You are to be feared above all godsPs 96:4
561Lord, You are above all godsPs 153:5
562You are greatly to be praisedPs 145:3
563The Lord who bestows His riches upon allRom 10:12
564Hw who gives us power to get wealthDeu 8:18
565Both riches and honour come of You1Chro 29:12
566You don't despise Your own that are in bondsPs 69:33
567He who hears the groaning of the prisonersPs 102:20
568He who brings out those who are bound to be prosperityPs 68:6
569He who sets free those appointed to deathPs 102:20
570The Lord who upholds all those who fallPs 145:14
571The Lord who raises up all those who are bowed downPs 145:14
572He who heals the broken hearted and binds up their woundsPs 147:3
573He who raises the poor out of the dustPs 113:7
574Lord You are a refuge for the oppressedPs 9:9
575Lord You have heard the desire of the humblePs 10:17
576He who hears the cry of the afflictedJob 34:28
577Lord who maintains the cause of the humblePs 140:12
578Lord who delivers the poor from him that is too strong for himPs 35:10
579Lord who delivers the poor and the needy from him who spoils himPs 35:10
580Lord, You bless the poor, delivers him in the time of trouble, preserve him, keep him alive, will not deliver him to the will of enemies and strengthen him and sustain him on his sick bedPs 41:1-3
581Lord You will save the humble people and You will bring down haughty looksPs 18:27
582The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressedPs 103:6
583There is none like You O Lord to help both the mighty and the weak2Cor 14:11
584Lord You will place the poor in the safety for which longsPs 12:5
585You do not regard the rich more than the poorJob 34:19
586You have been a strength to poorIsa 25:4
587You have been a strength to the needy in his distressIsa 25:4
588A refuge from the stormIsa 25:4
589A shade from the heatIsa 25:4
590Lord, You set the poor on high far from afflictionPs 107:41
591Lord You have delivered the life of the needy from the hand of the evil doersJer 20:13
592Lord You make the families of the poor like a flockPs 107:41
593Lord, You stand at the right hand of the poor to save him from those who condemn himPs 109:31
594Lord, who lifts the needy out of the dustPs 113:7
595Lord, You make the poor to sit with the princess of his peoplePs 113:8
596Lord, You maintain the justice for the poorPs 140:12
597Father of the fatherlessPs 68:5
598Defender of widowsPs 68:5
599Helper of the fatherlessPs 10:14
600Lord, You will regard the prayer of the destitute and will not despise their supplicationPs 102:17