தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் இணையத்தளம் உங்களை வரவேற்கிறது !

S.No Song Name Full Screen
1 அல்லேலுயா தேவனுக்கே
FS
2 அபிஷேக நாதா அனல் மூட்டும் தேவா
FS
3 ஆராதனை ஆராதனை
FS
4 ஆராதனை ஆராதனை துதி
FS
5 ஆராதனை தேவனே
FS
6 ஆராதனைக்குள் வாசம் செய்யும்
FS
7 இயேசு இயேசு இயேசு இராஜாவே
FS
8 இயேசு எனக்கு ஜீவன்
FS
9 இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர்
FS
10 இயேசு நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம்
FS
11 இயேசு ஜீவன் தந்தாரே
FS
12 இயேசுவைப் போல் யாரும் இல்லை
FS
13 இயேசுவை சொல்லுவோம்
FS
14 உயிரோடு எழுந்தவரே
FS
15 உடைந்த உள்ளத்தை பாருங்க
FS
16 என் ஆத்துமாவே என் உள்ளமே
FS
17 கலிலேயா என்ற ஊரில்
FS
18 கண்களை எறெடுப்பேன்
FS
19 காத்திடும் காத்திடும்
FS
20 காலயில் சூரியன் உதிக்கும்
FS
21 காற்று வீசுதே தேசத்தின் மேலே
FS
22 கிருபை தாரும் தேவனே
FS
23 சேனைகளாய் எழும்புவோம்
FS
24 சேற்றிலிருந்து துாக்கினார்
FS
25 சோர்வான ஆவியை நீக்கும்
FS
26 நமஸ்காரம் தேவனே
FS
27 நான் ஜெபிக்கும் போதெல்லாம்
FS
28 நீரே என் தஞ்சம்
FS
29 துதி துதி இயேசுவை
FS
30 துதிப்பேன் தேவனையே
FS
31 துன்பமான வேளையில்
FS
32 தேவா உம் சமூகமே
FS
33 தேவா சரணம் கர்த்தா சரணம்
FS
34 தேவாதி தேவனுக்கு நமோ நமோ
FS
35 தேவாலயம் செல்வதே மகிழ்ச்சியை
FS
36 தேசத்தின் எழுப்புதலை
FS
37 பரலோக தேவனே
FS
38 பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே
FS
39 பிரசன்னம் தாரும் பிரசன்னம்
FS
40 புகழும் வேண்டாமே பெயரும்வேண்டாமே
FS
41 போஷிப்பவர் நீரே
FS
42 மழையான நேரத்தில்
FS
43 யுத்தம் செய்ய புறப்படுவோம்
FS
44 யெகோவா தேவனே யெகோவா கர்த்தரே
FS
45 ராஜாதி ராஜாதி ராஜா
FS
46 ராஜாதி ராஜனாம்
FS
47 வெற்றி முரசு கொட்டும் நாள்
FS

Subscribe to our Newsletter