தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் இணையத்தளம் உங்களை வரவேற்கிறது !

S.No Song Name Full Screen
1 அநாதிதேவனின் அடைக்கலத்தில்
FS
2 அன்பின் சமூகமே
FS
3 அன்பின் தேவன் இயேசு
FS
4 அன்பின் தேவன் ஆண்டவர்
FS
5 அன்பே அன்பே கல்வாரி அன்பே
FS
6 அல்லேலுயா கர்த்தரையே
FS
7 அல்லேலுயா கல்வாரி சிலுவை நாதா
FS
8 அலைந்தேன் உலகிலே
FS
9 அழைக்கிறார்
FS
10 அழைப்பின் குரல் கேட்டேன்
FS
11 அறுத்து சேர்க்க
FS
12 அற்புதர் இயேசு
FS
13 அப்பா நான் உன்னை பார்க்கிறேன்
FS
14 அடிமை நான் ஆண்டவரே
FS
15 ஆயிரம் ஸ்தோத்திரமே
FS
16 ஆவியைத் தாரும் இயேசுவே
FS
17 ஆவியானவரே
FS
18 ஆவியானவரே துய ஆவியானவரே
FS
19 ஆண்டவரே ஆராதனை
FS
20 இயேசுவே என்னுடன் நீ பேசு
FS
21 இயேசுவே உன்னோடு நான்
FS
22 இயேசுவே உந்தன் வார்த்தையால்
FS
23 இயேசுவைப்போல் என்னை மாற்றும்
FS
24 இயேசுவின் பி்ன்னால்
FS
25 இயேசுவின் நாமம்
FS
26 இயேசு நாமம் சொல்ல சொல்ல
FS
27 இயேசுவின் நாமத்தினால்
FS
28 இயேசுவின் கரங்களில்
FS
29 இயேசுவின் திருநாமக் கீதம்
FS
30 இயேசுவண்டை வந்திடுவாய்
FS
31 இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர்
FS
32 இயேசு என்னும் நாமம்
FS
33 இயேசு நம்மோடு
FS
34 இயேசு இயேசு என்று அழைத்து
FS
35 இயேசு அல்லால் யார் உண்டு
FS
36 இன்பமிதே பேரின்பமிதே
FS
37 இறைவனைத் தேடும் இதயங்களே
FS
38 இறைவன் எழுந்து விட்டால்
FS
39 இந்த காலம் பொல்லாதது
FS
40 இம்மட்டும் கைவிடா தேவன்
FS
41 உன்னதர் இயேசு உயிர்தெழுந்தார்
FS
42 உன்னதத்தின் ஆவியை
FS
43 உன் கோவிலாக
FS
44 உன் பாரங்கள் இயேசுவின் மேலே
FS
45 உம்மை போற்றுகின்றோம்
FS
46 என் விழியே
FS
47 என் ஆயனாய் இறைவன்
FS
48 என் இயேசு ராஜா
FS
49 என் இயேசு ராஜன் வருவார்
FS
50 என் இயேசுவே
FS
51 என் வாழ்வில் இயேசுவே
FS
52 என் ஆத்தும நேச மேய்ப்பரே
FS
53 என் இரட்சகா
FS
54 என் இன்ப துன்ப நேரம்
FS
55 என் கோட்டையானவர்
FS
56 என்னை தேடி இயேசு வந்தார்
FS
57 என்னை உன் பொன் கைகளில்
FS
58 என்னை தெரிந்த தெய்வமே
FS
59 எண்ணில் அடங்கா வாழ்த்துக்கள்
FS
60 என்னில் என் இயேசுவுக்கு
FS
61 எந்தன் உள்ளம் தங்கும்
FS
62 எந்தன் ஆன்மா ஆண்டவரை
FS
63 எந்தன் ஜெபவேளை
FS
64 எந்தன் இயேசு வல்லவர்
FS
65 எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே
FS
66 எனக்காய் கதறும்
FS
67 எல்லாம் நீ இயேசுவே
FS
68 ஏதுக்கழுகிறாய் நீ
FS
69 ஒவ்வொரு மனிதனும்
FS
70 ஒரு நாளும் அழியாத
FS
71 ஒரு தாய் தேற்றுவது போல்
FS
72 ஒரு வார்த்தை சொல்லும் இயேசுவே
FS
73 ஓசன்னா முழக்கம்
FS
74 ஓ! மனிதனே
FS
75 கலங்காதே மனமே
FS
76 கலங்காதே இயேசு
FS
77 கருணைக் கடலே
FS
78 கர்த்தரை நம்பியே
FS
79 கல்வாரியில் தொங்கும்
FS
80 காலமோ கொஞ்சம் தான்
FS
81 காட்டு மரங்களின்
FS
82 காணிக்கை தந்தோம்
FS
83 காலமோ செல்லுதே
FS
84 சத்திய வேதம்
FS
85 சாட்சிகள் ஆவோம்
FS
86 சிங்கக் குட்டிகள்
FS
87 சிலுவையே நல் மரமே
FS
88 சின்ன இதயம்
FS
89 சுமந்து காக்கும்
FS
90 சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்
FS
91 தாவீதின் குமாரா
FS
92 தனியாக நின்றேன்
FS
93 துதி கீதங்களால் புகழ்வேன்
FS
94 துதித்திடு மனமே
FS
95 துதிப்போம் நாம் துதிப்போமே
FS
96 துயரத்தில் வாடும் மனிதா
FS
97 தேவன் மண்ணில் வந்தார்
FS
98 தேவனைத் துதித்திடுவோம்
FS
99 தேவன் வருகின்றார்
FS
100 தேவாதி தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்
FS
101 தேடிவந்த தெய்வம்
FS
102 தொடும் என் கண்களையே
FS
103 நம் தேவன் அன்புள்ளவர்
FS
104 நன்மைகள் செய்த நல்லவரே இயேசு
FS
105 நன்றியால் துதிபாடு
FS
106 நான் பயப்படும் நாளினிலே
FS
107 நான் பெற்ற நற்செய்தி
FS
108 நான் பாவி இயேசுவே
FS
109 நான் புகழ்வேன்
FS
110 நானே உலகின் ஒளி
FS
111 நான் தேடும் பேரின்பம்
FS
112 நான் உன்னை விட்டு
FS
113 நல்லவர் இயேசு
FS
114 நீ எந்தன் பாறை
FS
115 நீர் ஒருவர் மட்டும்
FS
116 நீ அஞ்சாதே திகையாதே
FS
117 நெஞ்சத்திலே துய்மையுண்டோ
FS
118 நெஞ்சமே துதிபாடிடு
FS
119 பலி பீடத்தில் வைத்தேன்
FS
120 பரலோகமே என் சொந்தமே
FS
121 பிரசன்னத்தில்
FS
122 புதுவாழ்வு இயேசு கிறிஸ்துவில்
FS
123 பேசு பேசு மனமே
FS
124 பேசுகின்ற அன்பின் தெய்வம்
FS
125 பேசும் தெய்வம் நீர்
FS
126 மகிழ்வோம் மகிழ்வோம்
FS
127 மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி
FS
128 மனமே ஆண்டவரை
FS
129 மனதுருகும் தெய்வம்
FS
130 மனிதனே நீ மண்ணாக
FS
131 மன்னன் இயேசு
FS
132 மரித்த இயேசு
FS
133 மாய உலகில்
FS
134 வாழ்வது நானல்ல
FS
135 விசுவாசத்தினால்
FS
136 விசுவாச கப்பல்
FS
137 ஜெபமே ஜீவன்
FS
138 யார் வேண்டும் நாதா
FS
139 யார் என்னை கைவிட்டாலும்
FS
140 இயேசுவை நீ நம்பி வா
FS
141 வானம் திறந்து வல்லமையாக
FS
142 பயப்படாதே
FS
143 எந்தன் மீட்பரே
FS
144 என் ஆன்மா ஆண்டவரை
FS
145 இயேசுவுக்காக வாழ நண்பனே நீ வருவாயா
FS
146 என் தேவனே
FS
147 ஆண்டவரே ஆவியானவர்
FS
148 இராஜாதி ராஜா
FS
149 கலங்கும் மனிதனே
FS
150 உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு
FS
151 ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன்
FS
152 இஸ்ரவேலே பயப்படாதே
FS
153 உந்தன் நாமம் மகிமைபெற
FS
154 என்றும் ஆனந்தம்
FS
155 எத்தனை நன்மைகள்
FS
156 கர்த்தர் நாமம்
FS
157 இயேசுவின் சமூகம்
FS
158 பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா
FS
159 மகிமை உமக்கன்றோ
FS
160 திருச்சபை மக்களே
FS
161 பல்லவிகள்
FS
162 துதிக்குப் பாத்திரர் இயேசு
FS
163 உன்னத தேவனை உயர்த்திப் போற்றிடுவோம்
FS
164 ஒரு ராஜ்யம் உண்டு
FS
165 இராஜாதி ராஜா இயேசு ராஜா
FS
166 ஓ இனிமை இயேசுவே
FS
167 வல்லமையுண்டு உண்டு
FS
168 அவர் என்னைக் கைவிடமாட்டார்
FS
169 இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவரே
FS
170 அல்லேலுயா பாடுவோம்
FS
171 அன்பு செய்கிறார்
FS

Subscribe to our Newsletter