தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் இணையத்தளம் உங்களை வரவேற்கிறது !

S.No Song Name Full Screen
1 அகிலமெங்கும் செல்ல வா
FS
2 அதிகாலையில் உம் திருமுகம் தேடி
FS
3 அதிகாலை நேரம் ஆண்டவர்
FS
4 அதிகாலை ஸ்தோத்திரபலி
FS
5 அதிசயமான ஒளிமயநாடா
FS
6 அறிவிக்காமல் நான் இருப்பேனோ
FS
7 அறுப்பு மிகுதி ராஜாவே
FS
8 அரண்களை நிர்மூலமாக்கிடுவோம்
FS
9 அர்ப்பணித்தேன் என்னை முற்றிலுமாய்
FS
10 அருள் ஏராளமாய் பெய்யும்
FS
11 அவர் அற்புதமானவரே
FS
12 அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்
FS
13 அழிவில்லா மீட்பின் செய்தி
FS
14 அழைப்பின் குரல் கேட்டேன்
FS
15 அழைத்தீரே இயேசுவே
FS
16 அழைக்கிறார் அழைக்கிறார் இதோ
FS
17 அல்லேலுயா! அல்லேலுயா!
FS
18 அல்லேலுயா கர்த்தரையே
FS
19 அஞ்சாதிரு என் நெஞ்சமே
FS
20 அனலாவி தினந்தோறும்
FS
21 அனாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
FS
22 அன்பே! அன்பே! அன்பே!
FS
23 அன்பார்ந்த நெஞ்சங்களே
FS
24 அன்பின் உருவம் ஆண்டவர்
FS
25 அன்புள்ள இயேசையா
FS
26 அனுதின வாழ்க்கையிலே
FS
27 அனுதினம் அவர் பாதம்
FS
28 அந்த அற்புதம் நடந்த கதை
FS
29 ஆ அடைக்கலமே உமதடிமை நானே
FS
30 ஆ கர்த்தாவே தாழ்மையாக
FS
31 ஆட்கள் தேவை பரன் பணிக்கு
FS
32 ஆத்துமாவே உன்னை ஜோடி
FS
33 ஆத்தம ஆதாயம் செய்பவர்கள்
FS
34 ஆத்துமமே உன் ஆண்டவரின்
FS
35 ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே
FS
36 ஆத்துமாவே ஸ்தோத்தரி
FS
37 ஆதியும் அந்தமுமானவரே அதிசயமானவரே
FS
38 ஆதியும் அந்தமுமானவரே அல்பா ஒமேகா
FS
39 ஆதியும் நீரே அந்தமும் நீரே
FS
40 ஆறுதலின் தெய்வமே உம்முடைய
FS
41 ஆயிரம் கைகள் உயரட்டும்
FS
42 ஆராதனை ஆராதனை துதி
FS
43 ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
FS
44 ஆராதிக்கும் லேவியரே கர்த்தரை
FS
45 ஆராரோ பாடுங்கள்
FS
46 ஆயிரம் ஆயிரம் பாடல்களை
FS
47 ஆயிரமாய் பெருக வேண்டும்
FS
48 ஆவியிலே அனலாயிருப்போமே
FS
49 ஆவியானவரே அறுவடை நாயகரே
FS
50 ஆவியை மழைபோல ஊற்றும்
FS
51 ஆனந்தமே பரமானந்தமே
FS
52 ஆனந்தமாக அன்பரைப் பாடுவேன்
FS
53 ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான்
FS
54 ஆமென், ஆமென், ஆமென், ஆமென்
FS
55 ஆமென் அல்லேலுயா
FS
56 ஆண்டவா பிரசன்னமாகி
FS
57 ஆண்டவரே நீர் போஜனம் கேட்டீர்
FS
58 இது சிந்திக்கும் காலம்
FS
59 இதோ மனுஷரின் மத்தியில்
FS
60 இயேசு இராஜனின் திருவடிக்கு
FS
61 இயேசு நாதா எந்தன் நேசா
FS
62 இயேசு அழைக்கிறார்
FS
63 இயேசு கற்பித்தார் ஒளி வீசவே
FS
64 இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு
FS
65 இயேசு எந்தன் நேசரே
FS
66 இயேசு எந்தன் வாழ்வின் பெலனானார்
FS
67 இயேசு என் தலைவர்
FS
68 இயேசு எங்கள் மீட்பர்
FS
69 இயேசு கிறிஸ்துவின் நல் சீடராகுவோம்
FS
70 இயேசுவின் அடியவன் என்பவன் யார்
FS
71 இயேசுவின் அடிச்சுவட்டில் நடப்போம்
FS
72 இயேசுவின் அன்பினை அறிவித்திட
FS
73 இயேசுவின்அன்பில் மூழ்கவும்
FS
74 இயேசுவின் கரங்களை பற்றிக்கொண்டேன்
FS
75 இயேசுவின் கைகள் காக்க
FS
76 இயேசுவின் குடும்பம் ஒன்று உண்டு
FS
77 இயேசுவின் நாமம் எல்லாவற்றிற்கும்
FS
78 இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம்
FS
79 இயேசுவின் மார்பினில் சாருவேனே
FS
80 இயேசுவின் வருகைக்கு பாலம் அமைப்போம்
FS
81 இயேசுவே கல்வாரியில் என்னை
FS
82 இயேசுவே உம்மை தியானித்தால்
FS
83 இயேசுவே உம் வரவை நித்தம்
FS
84 இயேசுவே தெய்வம் என்றால்
FS
85 இயேசுவை நம்பிப் பற்றிக்கொண்டேன்
FS
86 இயேசுவை என் நெஞ்சில் ஏற்றுக்கொண்டேன்
FS
87 இயேசுவைப் பின்பற்றும் மனிதர்கள் யார்
FS
88 இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை
FS
89 இயேசுவால் எல்லாம் கூடும்
FS
90 இயேசுவுக்கே ஒப்புவித்தேன்
FS
91 இயேசுவுக்கு சொந்தமான பிள்ளைகள்
FS
92 இயேசுவே என் தெய்வமே
FS
93 இலேசான காரியம்
FS
94 இந்த கடைசி நாட்களில்
FS
95 இந்த அருள் காலத்தில்
FS
96 இரத்தக் கோட்டைக்குள்ளே
FS
97 இரட்சா பெருமானே பாரும்
FS
98 இராஜாதி இராஜன் இயேசு வருகிறார்
FS
99 இராஜ துதுவர்கள்
FS
100 இராஜனே உம் வருகைக்கான
FS
101 இருள் சூளும் காலம் இனிவருதே
FS
102 இருள் சூழ்ந்த லோகத்தில்
FS
103 இலக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன்
FS
104 இளமையை இயேசுவுக்கு
FS
105 இளைஞர் இயக்கமாய்
FS
106 இன்பமிதே பேரின்பமிதே
FS
107 இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார்
FS
108 இமயம் முதல் குமரி வரை
FS
109 இம்மானுவேலே வாரும்
FS
110 இம்மானுவேலின் இரத்தத்தால்
FS
111 இசை மழையில் தேன் கவி பொழிந்தே
FS
112 இஸ்ரவேலின் தேவனே
FS
113 உதய நேரம் வாருங்கள்
FS
114 உத்தமமாய் முன்செல்ல
FS
115 உறக்கம் தெளிவோம்
FS
116 உயர்ந்த இலட்சியம்
FS
117 உயிர்த்தெழுந்தாரே அல்லேலுயா
FS
118 உலகத்தில் இருப்பவனிலும்
FS
119 உலகோர் உன்னைப் பகைத்தாலும்
FS
120 உலர்ந்த எலும்புகள்
FS
121 உள்ளத்தில் அவர்பால்
FS
122 உனக்கும் எனக்கும்
FS
123 உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில்
FS
124 உன் மீட்பர் சென்ற பாதையில்
FS
125 உன் இதயம் எந்தன் வீடென்றார்
FS
126 உன் தாலந்தெல்லாம் இன்றே செலவிடு
FS
127 உன்னையன்றி வேறேகதி
FS
128 உன்னையே வெறுத்துவிட்டால்
FS
129 உன்னதர் ஆவியின் பெலன்
FS
130 உந்தன் நாமம் மகிமைபெற
FS
131 உந்தன் சித்தம் போல் நடத்தும்
FS
132 உமது வைராக்கியம் தாரும்
FS
133 உம் அருள்பெற இயேசுவே
FS
134 உம்மண்டை கர்த்தரே
FS
135 உம் பாதம் பணிந்தேன்
FS
136 உம்மை துதிக்கிறோம்
FS
137 உம்மைப்போல் யாருண்டு
FS
138 உம்மோடு உறவாடும் நேரம்
FS
139 எத்தனை கோடி ஜனமிருக்க
FS
140 எத்தனை திரள் என் பாவம்
FS
141 எத்தனை நாட்கள் செல்லும்
FS
142 எருசலேம் என் ஆலயம்
FS
143 எல்லாம் யேசுவே
FS
144 எல்லாம் என் இயேசுவுக்கே
FS
145 எலியாவின் தேவன் நம் தேவன்
FS
146 எழுந்திடுவீர் நீர் வாலிபரே
FS
147 எழுந்துசெல் வீரனே
FS
148 எங்கள் துதித்தலின் ஜெய கெம்பீரமே
FS
149 எங்குமுள்ளோர் யாரும் சேர்ந்து
FS
150 எங்கும் புகழ் இயேசு ராஜனுக்கு
FS
151 எனது கர்த்தரின் இராஜாீக நாள்
FS
152 எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே
FS
153 எனக்கின்பம் ஏதெனக் கேளு
FS
154 என்ன தியாகம் என் கல்வாரி நாயகா
FS
155 என்ன என் ஆனந்தம்
FS
156 என் ஆண்டவா மாலைநேரம்
FS
157 என் உள்ளில் வாரும் இயேசுவே
FS
158 என் மீட்பர் சென்ற பாதையில்
FS
159 என் பாவம் தீர்ந்த நாளையே
FS
160 என் அருள் நாதா இயேசுவே
FS
161 என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையில்
FS
162 என் ஜெபவேளை வாஞ்சிப்பேன்
FS
163 என்னை காக்கும் கர்த்தர்
FS
164 என்னை நேசிக்கின்றாயா
FS
165 என்னை மறவா இயேசு நாதா
FS
166 எந்தன் ஆத்தும நேசரே
FS
167 என்றும் கர்த்தாவுடன் நான் கூடி
FS
168 என்னைப் பெலப்படுத்தும் இயேசுவால்
FS
169 என்னை ஜீவ பலியாக ஒப்புவித்தேன்
FS
170 என்னோடிரும் மாநேச கர்த்தரே
FS
171 எந்தக் காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும்
FS
172 எந்தன் இயேசு வல்லவர்
FS
173 எந்தன் நாவில் புதுப்பாட்டு
FS
174 எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர்
FS
175 எந்தன் உள்ளம் புதுக்கவியாலே
FS
176 எந்தன் ஜெபவேளை உம்மை
FS
177 எந்தன் ஜீவன் இயேசுவே
FS
178 எந்தன் உள்ளம் தங்கும்
FS
179 எண்ணில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம்
FS
180 எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய்
FS
181 ஏசுவையே துதிசெய்
FS
182 ஒப்புரவாக அழைக்கப்பட்டோம்
FS
183 ஒரு தாய் தேற்றுவதுபோல்
FS
184 ஒரு நாளில் பாவியாய் அலைந்தேன்
FS
185 ஒருமுறைதான் வாழ்கிறேன்
FS
186 ஒரு நாள் வருவார் இராஜாதி இராஜா
FS
187 ஒளி தீபம் இளம் நெஞ்சில்
FS
188 ஒன்றுமில்லை நான்
FS
189 ஓசன்னா பாலர் பாடும்
FS
190 ஓடு நீ ஓடு
FS
191 கதவுகளே திறவுங்கள்
FS
192 கதிரவன் எழுகின்ற காலையில்
FS
193 கர்த்தர் இயேசு வருகிறார்
FS
194 கர்த்தர் பெரியவர் புகழப்படத்தக்கவர்
FS
195 கர்த்தரைத் துதியுங்கள்
FS
196 கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே
FS
197 கர்த்தர் இயேசுவில் வேர் ஊன்றுவோம்
FS
198 கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம்
FS
199 கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது
FS
200 கர்த்தரின் பந்தியில் வா
FS
201 கர்த்தரின் வைராக்கியம்
FS
202 கர்த்தரின் கை குறுகவில்லை
FS
203 கர்த்தரின் நாள் பயங்கரம்
FS
204 கர்த்தரின் மாம்சம்
FS
205 கர்த்தரிலும் தம் வல்லமையிலும்
FS
206 கர்த்தாவின் தாசரே
FS
207 கர்த்தனே எம் துணையானீர்
FS
208 கர்த்தாவே யுகயுகமாய்
FS
209 கரையேறி உமதண்டை
FS
210 கல்வாரி மாமலைமேல்
FS
211 கால்கள் கூப்பிடும் நீ பேசாவிட்டால்
FS
212 களிகூறுவோம் கர்த்தர் நம் பட்சம்
FS
213 கன்னியாகுமரி முதல்
FS
214 கன்னி தாய் மரியாள்
FS
215 கண்டில்லையோ கவையில்லையோ
FS
216 கண்களை ஏறெடுப்பேன்
FS
217 கடல் கொந்தளித்து பொங்க
FS
218 காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு
FS
219 காட்சி பெற்ற வாலிபனே
FS
220 காரிருளில் என் நேச தீபமே
FS
221 காலம் வேகமாய் ஓடுதே
FS
222 காலம் கடந்திடும் முன்னர்
FS
223 காலை நேரம் இன்ப ஜெபதியானமே
FS
224 காலமே தேவனைத் தேடு
FS
225 காலையும் மாலையும் எவ்வேளையும்
FS
226 காலத்தின் அருமையை அறிந்து
FS
227 காலத்தின் பலனை
FS
228 காலமோ கொங்சம்தான் மீதி
FS
229 கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம்
FS
230 கிதியோன் வீரமாய் எழுந்தான்
FS
231 கிறிஸ்துவின் அடைக்கலத்தில்
FS
232 கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு
FS
233 கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே
FS
234 கிருபை புரிந்தெனை ஆள்
FS
235 கிழக்கிலே ஒரு நட்சத்திரம்
FS
236 கீதங்கள் பாடியே போற்றிடுவோம்
FS
237 குதுகலம் நிறைந்த நன்நாள்
FS
238 குருசினில் தொங்கியே குருதியும் வடிய
FS
239 கூடார வாசியே நித்தியர் இருக்கையில்
FS
240 கூடாரம் அது தேவனின் வாசஸ்தலம்
FS
241 கூடி சேருவீர் ஒன்றாக
FS
242 கொஞ்சத்தில் உண்மையாய் இருந்தால்
FS
243 கொண்டு வாருங்கள்
FS
244 கொல்கதா மேட்டினிலே
FS
245 கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம்
FS
246 சத்தம் கேட்டு சித்தம் செய்ய
FS
247 சத்தாய் நிஷ்களமாய்
FS
248 சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம்
FS
249 சத்திய தேவனின் பூரண வாழ்வை
FS
250 சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமான்
FS
251 சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார்
FS
252 சரித்திரம் படைப்போம் வாருங்கள்
FS
253 சருவலோகாதிபா நமஸ்காரம்
FS
254 சந்தோஷம் பொங்குதே
FS
255 சாந்த இயேசு ஸ்வாமீ
FS
256 சிலுவை சுமந்தோனாக
FS
257 சிலுவை சுமந்த உருவம்
FS
258 சிலுவை சுமந்தார் உன் ஆண்டவர்
FS
259 சிலுவை நாதர் இயேசுவின்
FS
260 சிலுவை வீரரே சேர்ந்து வாருங்கள்
FS
261 சிங்கக் குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்
FS
262 சின்னஞ்சிரு குழந்தையாய்
FS
263 சின்னப் பரதேசி
FS
264 சீர் யேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம்
FS
265 சுதந்தரிப்போமே நாம்
FS
266 சுத்தம்பண்ணப்படாத தேசமே
FS
267 செல்வோம் வாாீர் இயேச பேரில்
FS
268 செல்லுவோம் நாம் ஒன்றாக
FS
269 சொன்னதை செய்பவரே
FS
270 சேனைகளாய் எழும்புவோம்
FS
271 சேனையதிபன் நம் கர்த்தருக்கே
FS
272 சேனைகளின் தேவன் நம்மோடிருக்கிறார்
FS
273 சேனைகளின் கர்த்தர் நல்லவரே
FS
274 சோர்ந்து போகாதே மனமே
FS
275 தரணியில் மலரட்டும் இயேசுவின் ஆட்சி
FS
276 தரிசு நிலங்கள் அனைத்தும்
FS
277 தந்தேன் என்னை இயேசுவே
FS
278 தந்தானை துதிப்போமே
FS
279 தம் கிருபை பெரிதல்லோ
FS
280 தாசரே இத்தரணியில் அன்பாய்
FS
281 தாவீதின் மைந்தனே ஓசன்னா
FS
282 திறப்பில் உம்முகம் நிற்கவும்
FS
283 திறப்பின் வாசலில் நிற்கும் மனிதனை
FS
284 திரிமுதல் கிருபா சரணே
FS
285 திருக்கரத்தால் தாங்கியென்னை
FS
286 திருபாதம் நம்பி வந்தேன்
FS
287 திரும்பி வந்தான் திரும்பி வந்தான்
FS
288 தீய மனதை மாற்றவாரும்
FS
289 தீராத தாகத்தால்
FS
290 துதி கனம் மகிமையெல்லாம்
FS
291 துதி கீதங்களால் புகழ்வேன்
FS
292 துதிகள் எங்கள் அர்ச்சனைப் பூக்கள்
FS
293 துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும்
FS
294 துதித்துப் பாடிட பாத்திரமே
FS
295 துதித்துப் பாடி போற்றுவோம்
FS
296 துதிக்கென்றும் பாத்திரரே
FS
297 துதிப்போம் அல்லேலுயா பாடி
FS
298 துய துய துயா
FS
299 துய ஆவியானவர் இறங்கும்
FS
300 துய்மை பெற நாடு
FS
301 துய்மையே வலிமை கேளீர்
FS
302 துயாதி துயவரே
FS
303 தெய்வத்துவத்தின் பரிபூரணம்
FS
304 தெய்வன்பின் வெள்ளமே
FS
305 தேசம் தேவனை அறியும்
FS
306 தேசமே பயப்படாதே
FS
307 தேசத்தின் எல்லையெங்கும்
FS
308 தேவ தேவனைத் துதித்திடுவோம்
FS
309 தேவ சாயல் ஆக மாறி
FS
310 தேவ ஜனமே மகிழ்ந்து களிகூறு
FS
311 தேவலோக கானமே
FS
312 தேவனே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்
FS
313 தேவனே நீர் என்னில் வாரும்
FS
314 தேவனே நான் உமதண்டையில்
FS
315 தேவ சேனை வானமீது
FS
316 தேவன் ஆவியாய் இருக்கின்றார்
FS
317 தேவன் வருகின்றார் வேகம் இறங்கி
FS
318 தேவ அடிச்சுவட்டில் செல்லவே
FS
319 தேவனாம் இயேசுவே உம்மை நான்
FS
320 தேவ கிருபை என்றுமுள்ளதே
FS
321 தேவ கிருபை ஆசீர்வாதம்
FS
322 தேவ கிருபையில் ஆனந்திப்போம்
FS
323 தேவப் பிதா எந்தன் மேய்ப்பன்
FS
324 தேவா எழுப்புதல் தாரும்
FS
325 தேவா பிரசன்னம் தாருமே
FS
326 தேவா உம் சாட்சி நான்
FS
327 தேவா உம் ஆணை மாபெரிதே
FS
328 தேவை நிறைந்தவர்
FS
329 தேவை நிறைந்தவர்கள் ஏராளம்
FS
330 தேவை ஆத்தும பாரம்
FS
331 தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்
FS
332 தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே
FS
333 தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும்
FS
334 தோத்திரம் செய்வேனே
FS
335 நன்றி நன்றி நன்றி என்று துதிக்கிறேன்
FS
336 நன்றியால் பாடிடுவோம்
FS
337 நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும்
FS
338 நல்ல சாட்சியாய் நீ
FS
339 நமது இயேசு கர்த்தர் என்று
FS
340 நமது இயேசு கிறிஸ்துவின்
FS
341 நம் இயேசுவின் வருகை இன்று
FS
342 நற்கனி தேடிடும் நல் ஆண்டவா
FS
343 நாற்பது நாள் இராப்பகல்
FS
344 நாளும் உம்மை உயர்த்துவேன்
FS
345 நான் உம்மைப் பற்றி இரட்சகா
FS
346 நான் பிரமித்து நின்று பேரன்பின்
FS
347 நான் பாவிதான் ஆனாலும்
FS
348 நான் என்னையே இந்நேரமே
FS
349 நான் நேசிக்கும் தேவன் இயேசு
FS
350 நான் உம்மை உறுதியாக
FS
351 நான் அல்ல இனி இயேசுவே
FS
352 நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்
FS
353 நாம் எழும்பும்வரை
FS
354 நித்திய இராஜ்ஜியம்
FS
355 நீர் வாருமே கர்த்தாவே
FS
356 நீரன்றி வாழ்வேது இறைவா
FS
357 நீரோடையை மான் வாஞ்சித்தும்
FS
358 நெஞ்சமே கெத்சமனேக்கு
FS
359 நெஞ்சம் அஞ்சவேண்டாம்
FS
360 பகலோன் கதிர்போலுமே
FS
361 பரன் இயேசுவை காணாத உள்ளம்
FS
362 பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா?
FS
363 பரிசுத்த அக்கினி அனுப்பும்
FS
364 பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்
FS
365 பரிசுத்தமான பரமனே என்னை
FS
366 பரிசுத்த ஆவியே வாருமையா
FS
367 பலிபீடத்திலென்னைப் பரனே
FS
368 பாடல்பாடி மகிழ்வேனே
FS
369 பாடித் துதி மனமே
FS
370 பாதம் ஒன்றே வேண்டும்
FS
371 பாரதம் இயேசுவைக்காணும்
FS
372 பாரச் சிலுவையினை
FS
373 பார் போற்றும் வேந்தன் இப்பாழ் உள்ளம்
FS
374 பார் போற்றும் வேந்தன் பாரினில்
FS
375 பார் நம் பாரதம் பார்
FS
376 பாவம் பெருகுதே பாரும்
FS
377 பாவம் செய்யாதே நீ
FS
378 பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க
FS
379 பாவத்தின் பலன் நகரம்
FS
380 பாவ தோஷம் நீங்கிட
FS
381 பாவ நாசர் பட்டகாயம்
FS
382 பாவி நான் கிருபை காட்டும்
FS
383 பின்மாரி பெய்யட்டும்
FS
384 பிரசன்னம் தாரும் தேவனே
FS
385 பிரமிக்கும் விதமாக செயலாற்றும்
FS
386 பிரதான துதன் எக்காளம் முழங்க
FS
387 பிரபு இயேசுவைத் துதித்திடுவோம்
FS
388 பிளவுண்ட மலையே
FS
389 புறப்பட்டு செல்வோம்
FS
390 புறப்படு! நீ புறப்படு!..
FS
391 புரட்சியாளர் இயேசுவிலே நாம்
FS
392 பூமியின் குடிகளே கர்த்தரை
FS
393 பூமியின் குடிகளே எல்லோரும்
FS
394 பூமிக்கொரு புனிதம் வந்ததிப்போ
FS
395 பூலோகத்தாரே யாவரும்
FS
396 பொங்கி வரும் அருள்
FS
397 பொன்னான இயேசுவை
FS
398 போற்றித் துதிப்போம்
FS
399 போற்றும் போற்றும்
FS
400 போற்றி பாடி துதிப்போம்
FS
401 போற்றுவோமே போற்றுவோமே
FS
402 போற்றிடு ஆன்மமே
FS
403 மகிமை உமக்கன்றோ
FS
404 மகிழ்வோம் மகிழ்வோம்
FS
405 மகிழ்ந்து களிக்கும் வனாந்திரம்
FS
406 மகிழ்ந்து களிகூருங்கள்
FS
407 மறந்திடாதே நீ மன்னவன்
FS
408 மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு
FS
409 மலரே மலரே
FS
410 மனிதன் யாரென்று
FS
411 மனிதரை பிடிப்போனாய் வாழ்ந்திடுவாய்
FS
412 மந்தையில் சேரா ஆடுகளே
FS
413 மாசற்ற துய நல் அன்பே
FS
414 மாபெரும் அறுவடை ஒன்று
FS
415 மானிடரே போற்றுங்களே
FS
416 மானிடர் இயேசுவை அறிந்திடவே
FS
417 மாறிடா எம் மா நேசரே
FS
418 மீட்டெடுக்கப்பட்ட கூட்டமே
FS
419 மெய் பக்தரே நீர் விழித்தெழும்பும்
FS
420 மேக இரதம் மீது
FS
421 மேலானவைகளை நாடுங்கள்
FS
422 மேலோகத்தில் என் பங்கு நீர்
FS
423 யார் யாரோ வாழ்விலே
FS
424 யாருக்காய் வாழ்கிறாய் நீ
FS
425 யுத்தம் செய்வோம் வாரும்
FS
426 லோக மாயையில்
FS
427 வடதேசம் செல்லும் வீரர்
FS
428 வருவாய் தருணமிதுவே
FS
429 வல்லமை நிறைந்த சீடர்களே
FS
430 வலை வீசுவோம்
FS
431 வழியென்றால் எது? அது ஜீவ வழி
FS
432 வழியை செவ்வை பண்ணுங்கள்
FS
433 வாதை உந்தன் கூடாரத்தை
FS
434 வாலிப வாழ்வில் இயேசுவின்
FS
435 வாலிபரே அணிதிரண்டு வாருங்கள்
FS
436 வாழ்வின் முதன்மை இயேசுவுக்கு
FS
437 வானத்து நட்சத்திரங்களைப்போல்
FS
438 வா! நீசப் பாவி வா!..
FS
439 விருந்தை சேருமேன்
FS
440 விசுவாசம் பெருகிட வேண்டும்
FS
441 விசுவாசியின் காதில் பட
FS
442 விசுவாசக் கூட்டமே
FS
443 விடுதலை நாயகன் வெற்றியை
FS
444 விடுதலை விடுதலை விடுதலை
FS
445 விதைப்பும் அறுப்புமே
FS
446 விளைந்த நிலம் எராளமே
FS
447 விளைந்த பலனை அறுப்பாரில்லை
FS
448 விழித்திருப்போம் வேகம்
FS
449 விண்ணப்பத்தைக் கேட்பவரே
FS
450 வெள்ளைப்புறாவே
FS
451 வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை
FS
452 வெற்றிக்கொடி பிடித்திடுவோம்
FS
453 வைராக்கிய வாஞ்சையோடு
FS
454 வேண்டுதல் கேட்டிடும்
FS
455 ஜீவ வாசனை ஜீவ வாசனை
FS
456 ஜீவனுள்ள தேவனே வாரும்
FS
457 ஜீவனுள்ள தேவனை சேவிப்பார்
FS
458 ஜீவிக்கிறார் இயேசு ஜீவிக்கிறார்
FS
459 ஜீவியமே ஒரே ஜீவியமே
FS
460 ஜெபத்தைக் கேட்கும் எங்கள் தேவா
FS
461 ஜெபம் செய்திடுவோம்
FS
462 ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு
FS
463 ஜெபிக்க கூடி வந்தோம்
FS
464 ஜெபிக்கும் உள்ளங்கள்
FS
465 ஸ்தோத்திரம் பாடியே போற்றிடுவேன்
FS
466 ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா
FS
467 ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
FS
468 ஸ்திரத் தன்மை என்றும் நமக்கு
FS
469 ஸ்திரப்படுவாய் நீ ஸ்திரப்படுவாய்
FS

Subscribe to our Newsletter