தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் இணையத்தளம் உங்களை வரவேற்கிறது !

S.No Song Name Full Screen
1 அம்மாவும் நீரே
FS
2 அற்புதர் இயேசு அற்புதர்
FS
3 அன்பரின் நேசம்
FS
4 அப்பா இயேசு என்னோடு பேசினால்
FS
5 அற்புதராஜன் இயேசுவை நம்பு
FS
6 அப்பா! அப்பா! இயேசப்பா
FS
7 அன்பில்லா உலகில்
FS
8 அப்பா! அப்பா! உண்மை! நம்பி
FS
9 அண்ணே! அண்ணே!
FS
10 அன்பர் இயேசுவின் அன்பு
FS
11 அத்தி மரம் போல
FS
12 அற்புதர் இயேசு அற்புதரே
FS
13 அக்கினி அபிஷேகம் எங்கள்
FS
14 அடைக்கலம் இயேசு
FS
15 ஆண்டவன் அரசாளும் அரியாசனம
FS
16 ஆராதிக்க கூடி வந்தோம்
FS
17 இயேசு நல்லவரு நமக்கு போதுமானவரு
FS
18 இயேசுவைப் போல தெய்வமில்லை
FS
19 இயேசு சாமி நல்லவரு எல்லோருக்கும்
FS
20 இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக
FS
21 இயேசப்பா என்னோடு இருப்பதினால
FS
22 இயேசப்பா நான் உன் மகன்
FS
23 இயேசுவுக்கு நான் செல்லப்பிள்ளை
FS
24 இயேசு இருக்கின்ற போது
FS
25 இராஜாதி இராஜாவை போற்றுங்கள்
FS
26 இறைவா உமக்கொரு ஆராதனை
FS
27 ஈசாயின் அடிமரத்தின் இளந்தளிர் ஒன்று
FS
28 உம்மை பாட நான் மறந்தால்
FS
29 உலகம் உன்னை பகைக்கலாம்
FS
30 உம்மையன்றி உலகினில் எவருமில்லை
FS
31 உனக்கொருவர் இருக்கிறார்
FS
32 உன்னத தேவன் உன்னுடன
FS
33 உங்கள் கண்ணீரையும் காண்பவர் இயேசு
FS
34 எத்தனை எத்தனை ராகங்களோ
FS
35 எல்லோரும் இயேசுவை கொண்டாடுவோம்
FS
36 எந்தன் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை இயேசப்பா
FS
37 எங்கள் இயேசு வல்லவரே
FS
38 ஏழை என்னை மீட்டவரே
FS
39 ஏழை எந்தன் ஜெபமதை கேட்பவரே
FS
40 ஏழு ஸ்வரங்களில் எத்தனை ராகம்
FS
41 ஒரு தந்தையைப் போல
FS
42 ஓசான்னா! ஓசான்னா! தாவீதின
FS
43 ஓ...ஓ.....ஓ......மனிதனே
FS
44 கர்த்தாவே உம்மை நான் நம்புவேன்
FS
45 கர்த்தாவே உம்மை நம்புவேன்
FS
46 கல்நெஞ்சமே! கல்வாரி அன்பை நீ
FS
47 கன்மலை வெடித்தது
FS
48 கண்ணுக்குள்ளே கண்ணீர் வருவதும்
FS
49 கண்ணோக்கிப் பாருமைய்யா
FS
50 கூடாதது ஒன்றுமில்லையே
FS
51 கொஞ்சும் கிளி பேசுமே உந்தன்
FS
52 கொல்கதா மலை மேலே
FS
53 கொஞ்சம் நேரம் நின்று பாருங்க
FS
54 கொக்கரக்கோ! கொக்கரக்கோ!
FS
55 கொக்கரக்கோ! சேவல்
FS
56 கேளுங்கள் தரப்படும் தட்டுங்கள்
FS
57 சந்தோஷமானால் சங்கீதம் பாடு
FS
58 சத்தியவேதம் தந்தவர்
FS
59 சங்கீதப்பாட்டு
FS
60 சின்னச் சின்ன ஆசை
FS
61 சோப்பு வாங்கினா சீப்பு இலவசம்
FS
62 நடந்து வந்த பாதைகள்
FS
63 நன்றி நன்றி என்று சொல்லி
FS
64 நல்லவர் இயேசு நல்லவர்
FS
65 நான் உம்மைப் பிரிந்தால் வாழ்வேது ஐயா
FS
66 நீ தேடும் நிம்மதியை என் இயேசு
FS
67 நீ இல்லா உலகில் எனக்கு நிம்மதி இல்லே
FS
68 நீ இல்லா உலகினிலே நான் வாழ
FS
69 நீ போகும் பாதை எல்லாம்
FS
70 நீலவானில் இடியெழுந்து
FS
71 நீயும் நானும் ஜாமக்காரன்
FS
72 நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா
FS
73 நீரின்றி நானில்லையே என் இயேசய்யா
FS
74 நீர் எந்தன் மீட்பர்
FS
75 நீரே என் தெய்வமே!
FS
76 நெஞ்சமே துதிபாடிடு
FS
77 நெஞ்சுக்குள்ளே உன்னை வச்சேன் இயேசப்பா
FS
78 தாயைப் போல தேற்றுவார்
FS
79 துதி! துதி! இயேசுவை துதி
FS
80 தேவனால் கூடாதுதொன்றுமில்லையே
FS
81 தேவா! இயேசு! தேவா!
FS
82 தேசமே நீ பயப்படாதே
FS
83 பாவம் போக்க வந்த பரிகாரி நீரய்யா
FS
84 பெத்தலையில் பிறந்தவரே
FS
85 பெத்தெடுத்த தாயும் இல்லே
FS
86 பொல்லாத காலம் இது பொல்லாத காலம்
FS
87 மகனே! உன் நெஞ்சை எனக்கு
FS
88 மகிமை நிறைந்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்
FS
89 மன்னிக்க தெரிந்தவரே மனதுருக்கம்
FS
90 மனிதனே நீ மண்ணாக இருக்கின்றாய்
FS
91 மண்ணை நம்பி மரம் இருக்கு
FS
92 மரித்த தேவன் உயிர்த்தெழுந்தார்
FS
93 வல்லமை உடையவர் மகிமை நிறைந்தவர்
FS
94 வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கும் நண்பனே
FS
95 வானம் புூமியாவும் படைத்தவர்
FS
96 விண்ணில் உதித்திட்ட நீதியின்
FS
97 ஸ்தோத்தரிப்பேன் இயேசு தேவனை
FS
98 ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே
FS
99 ஸ்வர்ண ராகங்கள் ஸ்வரம் பாடவே
FS
100 அப்பாலே போ சாத்தானே
FS
101 ஆவியான தேவனுக்கு ஆனந்த சொரூபனுக்கு
FS
102 இந்த உலகம் சொந்தமில்லையே
FS
103 உன்னைத் தேடி இயேசு ராஜா வந்திடுவார்
FS
104 உளி படாத கல் சிலையாவதில்லை
FS
105 கொஞ்சி கொஞ்சி பேசி என் மனதை மயக்கிய
FS
106 நாங்க றெடி நீங்க றெடியா
FS

Subscribe to our Newsletter